Přehled kurzů

on-line

Diagnostika a intervence dětí s FAS/FASD

úterý 26.10.2021 od 14 do 17 hodin
Více >>

Soběšice

Pěstounství, jak ho znáte III.

Sobota 30. 10. a neděle 31.10.2021
Více >>

on-line

Pěstounská rodina a předávání hodnot ve výchově

čtvrtek 4.11.2021
Více >>

Soběšice

Terapeutické rodičovství I.

sobota 13.11. a neděle 14.11.2021
Více >>

on-line

Jak dávat dětem hranice – tresty a odměny

úterý 23.11.2021
Více >>

Strakonice

Puberta

sobota 27.11.2021
Více >>

Strakonice

KLUB pro zprostředkované pěstouny

čtvrtek 9.12.2021
Více >>

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top