Přehled kurzů

Strakonice

KLUB (zprostředkovaná pěstounská péče)

čtvrtek 15.9.2022 od 8.00
Více >>

České Budějovice

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A POČÍTAČOVÉ HRY – rizika a prevence vzniku závislosti

sobota 17.9.2022
Více >>

Strakonice

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A POČÍTAČOVÉ HRY – rizika a prevence vzniku závislosti

pondělí 19.9.2022
Více >>

Písek

Já, PĚSTOUN

úterý 11.10. od 8.00
Více >>

Strakonice

První pomoc u dětí

sobota 15.10.2022 od 9.00
Více >>

Strakonice

ADHD

úterý 25.10.2022
Více >>

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top