Centrum podpory pěstounských rodin

tym-CPPR-2022-800px

Nabízíme pomoc a podporu pěstounským rodinám z Jihočeského kraje pro optimální zajištění náhradní rodinné péče.

Centrum podpory pěstounských rodin má svá sídla v Českých Budějovicích a Strakonicích, avšak nabízíme své terénní služby ve všech městech Jihočeského kraje.

Novinky z Centra podpory pěstounských rodin

Listopadový respitní pobyt pro děti v pěstounské péči

Autor: Erika Jarošová | 9. 10. 2023

Jsme rádi, že můžeme našim pěstounům nabídnout v letošním roce ještě jeden víkendový pobyt pro děti, který se bude […]

Přečíst >>

RESPITNÍ POBYTY PRO DĚTI v PP

Autor: Erika Jarošová | 30. 8. 2023

Prázdniny se s námi pomalu loučí a my jsme rádi, že jsme mohli našim dětem opět nabídnout letní respitní pobyty. […]

Přečíst >>

Víkendový respit v březnu

Autor: Erika Jarošová | 2. 3. 2023

V pátek 04.03.2023 začíná náš letošní druhý víkendový respitní pobyt pro děti svěřené do pěstounské péče. Pro 10 […]

Přečíst >>

600 nových dětských knížek – dar od nakladatelství HOST

Autor: Anna | 9. 2. 2023

Děkujeme nakladatelství HOST za nádherné knížky pro děti. Budeme je postupně rozdávat dětem v pěstounských rodinách, které doprovázíme. S knížkou […]

Přečíst >>

Služby Centra podpory pěstounských rodin

Vzdělávací kurzy a semináře

  • Aktuálně realizujeme kurzy prezenční formou i online.
  • Zájemci se mohou hlásit Erice Jarošové e-mailem (jarosova@prevent99.cz), telefonicky (727 961 840), nebo prostřednictvím svého OSPODu.
  • Kurzy a semináře se konají v prostorách Centra podpory pěstounských rodin PREVENT ve Strakonicích a Českých Budějovicích, případně dle domluvy je možné je uspořádat i v jiných městech. Přesná adresa je vždy upřesněna přihlášeným účastníkům.
  • Cena kurzů: Pěstouni, kteří mají uzavřenu Dohodu o pěstounské péči s PREVENT 99 z.ú., mají kurzy zdarma. Pro ostatní pěstouny je cena 250,- Kč na osobu za hodinu (kurz je placen prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají uzavřenu Dohodu o výkonu PP).
  • Lektoři nabízí možnost uspořádat seminář na již vypsané téma (viz. - témata kurzů) takzvaně "na míru" pro OSPOD či jinou doprovázející organizaci.  Předpokladem je minimálně 6 účastníků.
  • V případě zájmu zajišťujeme po dobu trvání kurzu hlídání dětí. Potřebu hlídání dětí je nutné nahlásit minimálně 14 dní před konáním kurzu. Při hlídání dětí během kurzu si v případě, že rodina s námi nemá uzavřenou Dohodu účtujeme 100,- Kč za děti z jedné rodiny (bez ohledu na jejich počet).
  • Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů je průběžně aktualizována a doplňována.

Tým

Jarosova

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

vedoucí CPPR, klíčová pracovnice, lektorka

Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální  fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB.

Více >>

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí, zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice CPPR na Českobudějovicku. Postupně se vzdělávala a vzdělává v problematice, zkušenosti v oblasti NRP získává i během doprovázení pěstounských rodin, pracuje i s rodinami osvojitelů. Lektoruje vzdělávací kurzy a kurzy příprav pro budoucí náhradní rodiče.

V dubnu 2022 se stala vedoucí Centra podpory pěstounských rodin.

S partnerem, dvěma dcerami a několika kočkami žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Ludek-Benes-2022-1-400px

Mgr. Luděk Beneš, DiS.

klíčový pracovník

Absolvent oboru Sociální práce na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích,  absolvent oboru Pedagogika volného času (vychovatelství) na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Více >>

Jako vedoucí se léta věnoval dětským táborům a později i respitům pro děti v náhradní rodinné péči. Během studia si splnil sen pracovat s ohroženými dětmi a mládeží v nízkoprahovém klubu Salesiánského střediska v Českých Budějovicích. Vedl další volnočasové aktivity, chodil do rodin a vyšlapal terén na sídlištích Máj a Šumava, kde pracoval s partičkami teenagerů experimentujících se svobodou a návykovými látkami. Zajímal se o primární prevenci a komunitní práci nejen zahraniční stáží v Maastrichtu. S klienty jedná s úctou, v důvěrném vztahu a může jim nabídnout osvojenou techniku motivačních rozhovorů, vedoucí k žádoucí změně chování. Ještě k lepšímu porozumění dětské a dospívající duši si rozšířil vědomosti o dopadu raných traumat na vztahové vazby. Klíčovým pracovníkem pěstounských rodin je od ledna 2017. V praxi pomáhající profese je od roku 2009 s dvouletou pauzou v truhlářství.

Žije s rodinou v Českých Budějovicích, rád žongluje a pouští draky.

Zavřít

Becvarova

Mgr. Petra Bečvářová, DiS.

klíčová pracovnice

Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské University v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvikový kurz Telefonické krizové intervence SVSKI v Praze. V roce 2020 dokončila dvouletý Komplexní výcvikový program zaměřený na problematiku práce s dětmi v náhradní rodinné péči. V letech 2019 – 2022 absolvovala kurzy terapeutické práce s tělem a dotekem (biodynamické masáže, deep draining) u MUDr. Hlaváčkové v Praze.

Více >>

V minulosti působila jako lektorka primární prevence v rámci školní docházky a adaptačních kurzů, následně pracovala se seniory jako aktivizační pracovník v oblastní charitě, poté nastoupila na pozici sociální pracovník a poté vedoucí sociálního úseku v domově pro osoby se zdravotním postižením. Několik let působila na lince důvěry. Už během studií byla jejím pracovním snem oblast náhradní rodinné péče. Na začátku roku 2014 se stala klíčovou pracovnicí v projektu podpory pěstounských rodin, po pauze na mateřské dovolené se k pěstounským rodinám jako klíčová pracovnice vrátila.

V současné době se zaměřuje na terapeutickou práci s tělem. Je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku biosyntetické psychoterapie.

Žije s partnerem ve Strakonicích, má čtyři děti.

Zavřít

EVA Šišková

Bc. Eva Šišková

klíčová pracovnice

Vystudovala Sociální a kulturní antropologii na Filozofické fakultě ZČU v Plzni, dále studovala knihovnictví na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, v současnosti studuje obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích.

Více >>

Během studia a později i ve své praxi se věnovala především teorii příbuzenství, etnicitě, sociálnímu a biologickému rodičovství, problematice romských dětí v NRP, kultuře chudoby a sociálnímu vyloučení.

Pracovala osm let jako sociální pracovník městského úřadu, zkušenosti má s terénní sociální prací, ale i s úřednickou činností, spolupracovala s řadou neziskových i státních organizací. V letech 2010 – 2018 působila v Radě Oblastí charity v Horažďovicích. V minulosti pracovala jako knihovník na Divadelní fakultě AMU nebo jako administrativní pracovník na lesní správě. V letech 2018 – 2020 si vyzkoušela práci lektora češtiny pro cizince v rámci programu Erasmus. Od března 2020 působí jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny na Strakonicku.

Ve volných chvílích se amatérsky věnuje dramatické výchově, procházkám po lese, umí nakreslit rodokmen. Žije v Horažďovicích a společně s manželem mají dvě velké dcery a malého syna.

Zavřít

Jana-Svatosova-2022-1-400px

Bc. Jana Svatošová

klíčová pracovnice

Vystudovala Sociální a charitativní práci na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. V současnosti studuje obor Sociologie a psychologie se zaměřením na osobnostní rozvoj na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Více >>

Po ukončení studia pracovala jako sociální pracovnice v oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory v oblasti služeb zaměstnanosti. Od září 2021 působí jako klíčová pracovnice pro pěstounské rodiny zejména na Českobudějovicku.

Je matkou dvou malých dětí a žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Pavlina-Pitrova-2022-1-400px

Pavlína Pitrová, DiS.

klíčová pracovnice

Matka dvou dětí s bohatými životními zkušenostmi. Vystudovala střední hotelovou školu a následně Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích.  Po studiu strávila několik let v zahraničí, kde pracovala v různých oborech a věnovala se studiu angličtiny. Má praxi v práci s lidmi s mentálním postižením a několik let také působila na OSPOD. Nadále se vzdělává v oblasti sociální práce a pedagogiky.

Nemcova

Mgr. Anna Němcová

ředitelka sekce NRP, terapeutka, lektorka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích.

Více >>

Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, Praha). Absolvovala také terapeutický vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (Dyadická vývojová psychoterapie, Filiální terapie, Theraplay,).

Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin. Nyní se v Preventu plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2000 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. V posledních letech se zaměřuje také na supervizi v sociálních službách. Je lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní, osvojené i pěstounské.

Zavřít

Cadova

Mgr. Lenka Čadová

lektorka, psychoterapeutka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku Logoterapie a Dyadické vývojové psychoterapie.

Více >>

V Centru podpory pěstounských rodin pracovala 8 let jako klíčová pracovnice, nyní se zde věnuje zejména psychoterapii a lektorování kurzů.

Žije v Bavorově, má dva syny.

Zavřít

Brozova

Mgr. Martina Brožová

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Je absolventkou kurzů Krizové intervence, Komunikačních dovedností a psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii (FSS Brno).

Více >>

Má dvouletou praxi jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu. Od roku 2008 pracovala jako terapeut v Doléčovacím centru Prevent a od roku 2013 též jako psychoterapeut a poradce v Adiktologické poradně Prevent v Českých Budějovicích. V letech 2010 a 2011 byla terapeutem Zátěžově-terapeutických programů pro děti v péči sociálních kurátorů. Od konce roku 2016 je vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Českých Budějovicích. V centru podpory pěstounských rodin působí od roku 2013 jako psycholog, psychoterapeut a lektor vzdělávacích kurzů.

Žije ve Vodňanech, je vdaná, má tři syny.

Zavřít

Klajn

Bc. Martin Klajn, DiS.

lektor, terapeut

Vystudoval Sociálně právní činnost na Evangelické akademii v Praze. Ještě v průběhu studia absolvoval kurz pro lektory primární prevence a v oblasti preventivní práce s dětmi a mládeží se vzdělával i nadále.

Více >>

Je absolventem akreditovaného psychoterapeutického výcviku integrované psychoterapie (Instep).

Od roku 2001 pracoval jako lektor primárně preventivních programů a to nejprve v Praze, později v Jižních Čechách. V letech 2003-2005 pracoval jako kontaktní sociální pracovník v CPPT o.p.s. v Plzni. V letech 2006 a 2007 žil a pracoval ve Velké Británii. Po návratu se opět stal na několik let lektorem primární prevence, tentokrát v rámci programů o.s.Prevent, zaměřoval se mimo jiné na práci se specifickými problémy, např. se šikanou.

Kromě preventivních programů dlouhodobě lektoruje teambuildingové a zážitkové kurzy pro studenty i dospělé, zaměřené např. na komunikaci, osobní růst, práci s předsudky apod. Zorganizoval a lektorsky vedl také několik velmi úspěšných mezinárodních kurzů v rámci evropského programu Mládež v akci. Od roku 2011 byl vedoucím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blatné a od roku 2015 také NZDM CROSS ve Strakonicích. rNyní vede strakonický NZDM CROSS.

V CPPR působí jako lektor kurzů a poradce - terapeut zejména pro dospívající mládež.

S partnerkou vychovává dva syny.

Zavřít

Pavla-Heydukova-profilovka-2023-2

Pavla Heyduková

klíčová pracovnice

Dokončuje sociálně zaměřené studium na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě práce klíčové pracovnice lektoruje programy primární prevence. V posledních třech letech jezdila jako vedoucí na tábor pro děti v pěstounské péči pořádaný PREVENTem.

Více >>

Tématikou ohrožených dětí se doposud zabývala především skrze dobrovolnictví či jednorázové brigády s těmito dětmi, při psaní bakalářské práce na téma ohrožených dětí nebo díky praxi na OSPOD a UMPOD. V posledních 10 letech se věnuje pořádání kulturních akcí a v nynější době pořádá v Českých Budějovicích dokumentární festival Jeden svět. Ráda cestuje, svůj volný čas ráda tráví se svými malými sestrami nebo u ohníčku s kytarou a přáteli.

Zavřít

Pro děti v pěstounské rodině

Znáš svá práva?

Podívej se na videa "Minimum práv dětí v náhradní rodinné péči":

Chceš nám napsat?

Můžeš nám napsat vzkaz, zprávu, připomínku, nebo se svěřit s problémem, který tě trápí:

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu

Knihovna

Pěstounům a osvojitelům, kteří spolupracují s kteroukoliv z našich služeb Náhradní rodinné péče, nabízíme knihy pro inspiraci, k nahlédnutí nebo k zapůjčení. V knihovně máme odbornou literaturu, beletrii a dětské knihy.

Další informace o tomto zařízení

Kontakty

Centrum podpory pěstounských rodin Strakonice

Bavorova 24
386 01 Strakonice

Tel.: 727 961 840
Email: cppr@prevent99.cz

Centrum podpory pěstounských rodin České Budějovice

Senovážné náměstí 9
(Dům služeb 3. patro)
370 01 České Budějovice

Tel.: 727 961 840
Email: cppr@prevent99.cz

Jednotliví pracovníci:

Vedoucí zařízení
Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová
E: jarosova@prevent99.cz
T: 727 961 840

Klíčová pracovnice:
Bc. Jana Svatošová
E: svatosova@prevent99.cz
T: 601 374 402

Klíčová pracovnice:
Pavlína Pitrová, DiS.
E: pitrova@prevent99.cz
T: 702 169 143

Klíčová pracovnice:
Bc. Eva Šišková
E: siskova@prevent99.cz
T: 727 822 449

Klíčový pracovník:
Mgr. Luděk Beneš, DiS.
E: benes@prevent99.cz
T: 727 860 105

Klíčová pracovnice:
Mgr. Petra Bečvářová, DiS.
E: becvarova@prevent99.cz
T: 607 038 142

Kdy nás můžete kontaktovat?

Telefonicky: každý všední den od 8.00 do 17.00.
E-mailem: kdykoliv (odpovíme při nejbližší příležitosti).
Osobně: na základě telefonické či jiné předchozí domluvy.

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Státního příspěvku na výkon pěstounské péče, Nadace J&T a Nadace Sirius.

Scroll to Top