Přehled poskytovaných služeb

red-150

Služby v oblasti závislostí

Nabízíme širokou škálu služeb pro uživatele drog, alkoholu, problémové hráče, sázkaře a jejich blízké. Poskytujeme terénní, ambulantní a pobytové služby v cca 20 městech a obcích Jihočeského kraje.

V našich zařízeních se setkáte se zkušeným vysokoškolsky vzdělaným personálem z řad sociálních pracovníků, adiktologů, psychologů, lékařů a psychoterapeutů. Služby našich devíti adiktologických zařízení využívá ročně přibližně 1900 klientů.

green-150

Služby pro rodiny

Naše zařízení nabízí služby a podporu rodinám s dětmi, včetně doprovázení pěstounských rodin. Usilujeme také o rozvoj kvalitní náhradní rodinné péče.

Hlavní oblasti:

Další nabídka:

blue-150

Služby pro děti a mládež

Práce s dětmi a mládeží patřila mezi základní aktivity naší organizace od doby jejího založení. Doposud jsme realizovali stovky různě zaměřených kurzů, seminářů, pobytových akcí i dlouhodobých projektů. V roce 2012 vznikla ze sekce primární prevence, která s dětmi pracovala, samostatná organizace DO SVĚTA.

Nyní se naše aktivity s dětmi a mládeží soustřeďují zejména kolem činnosti dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Blatné a ve Strakonicích.

yellow-150

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity realizuje PREVENT 99 z.ú. od roku 2000 a různě zaměřených kurzů bylo a je našimi lektory každoročně zrealizováno několik. Všechny kurzy a vzdělávací akce vždy pečlivě připravujeme tak, aby byly pro účastníky nejen prakticky využitelné, ale aby čas na nich strávený byl příjemným zážitkem.

V posledních letech se zaměřujeme zejména na vzdělávání pěstounů, realizaci kurzů akreditovaných MPSV a do naší nabídky patří i facilitace složitých jednání.

Scroll to Top