Pomoc rodinám v obtížné životní situaci

Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.

Služby rodinám s dětmi poskytujeme od roku 2016 a nyní působíme na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

SAS-photos-01

Novinky

9.3. 2021 je zavřena naše pobočka ve Vodňanech

Autor: Zuzana | 9. 3. 2021

Vážení, ze zdravotních důvodů bude dnes 9.3. 2021 zavřena naše pobočka ve Vodňanech. V nutných případech nás zastihnete na telefonním […]

Přečíst >>

Změna otevírací doby ve Strakonicích

Autor: Zuzana | 29. 12. 2020

Vážení, od 1.1.2021 se mění otevírací doba a tedy dostupnost služby v našich prostorách ve Strakonicích. V novém roce jsme vám […]

Přečíst >>

Provoz služby v Blatné

Autor: Zuzana | 14. 12. 2020

Vážení, z důvodu čerpání dovolené bude naše pobočka v Blatné od 21.12. 2020 do 1.1.2021 zavřená. V případě potřeby jsme vám k dispozici […]

Přečíst >>

Na Blatensku jsou dostupné služby pouze v terénu

Autor: Zuzana | 13. 10. 2020

Naše pobočka v Blatné na adrese Nádražní 661 je z důvodu uzavření budovy komunitního centra až do odvolání ZAVŘENÁ. Služby […]

Přečíst >>

Projekty

Projekt "Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko": Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb. Více info >>

IROP+MMR-CZ-cut-650px

Projekt: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na VodňanskuSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Blatensku jsou financovány Evropskou unií. Více info >>

Logo-OPZ-color-small

Služby

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem. Část aktivit je zacílena i na samotné děti.

Podle povahy obtíží v rodině mohou být do spolupráce zapojeny, se souhlasem klienta, také další odborníci či instituce (OSPOD, škola, lékař, nízkoprahová zařízení pro děti apod.).

 

Základní poskytované služby jsou definovány dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jedná o tyto úkony:

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

tj. např. podpora při hospodaření a udržování domácnosti; nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, ve školách či zdravotnických zařízeních; podpora ve výchově a vzdělávání dětí; pomoc se zajištěním vhodných volnočasových aktivit.

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

tj. např. doprovázení dětí do školy či školského zařízení, na zájmové aktivity; podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým zařízením; doporučení a zprostředkování dalších odborných služeb.

C) Sociálně terapeutické činnosti:

tj. podpora, posilování a nácvik rodičovských kompetencí; schopností samostatně zvládat různé i psychicky náročné situace; upevňování pracovních návyků; psychosociální podpora – tj. naslouchání, výměna zkušeností apod.

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

tj. např. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; doprovázení k jednání na úřadech; pomoc při vyplňování formulářů a dokumentů apod.

Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tj přímo v domácnosti, na úřadech apod. a částečně také formou ambulantní na adrese zařízení. Frekvence společných setkání pracovníka s rodinou a poskytované služby respektují individuální potřeby rodiny, možnosti pracovníků a kapacitu zařízení.

Jeden pracovník zařízení pracuje s maximálně 14 rodinami (při celém úvazku).
Kapacita u ambulantní formy práce je jeden klient/rodina v daný okamžik.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Tým

Rysova

Bc. Zuzana Ludvíková (roz. Rysová)

vedoucí zařízení a klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Studovala jsem na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, obor zaměřený na sociální práci. Poté jsem se více než šest let věnovala především práci s dětmi a mládeží v oblasti lektorování programů prevence rizikového chování.

Více >>

Dále jsem pracovala také v krizovém centru, na lince důvěry, v kontaktním centru pro lidi ohrožené závislostmi a podílela jsem se na vedení podpůrných skupin pro pedagogické pracovníky.

Mám zkušenost s pětiletým sebezkušenostním psychodynamicky orientovaným výcvikem ve vedení skupin a absolvovala jsem také kurzy telefonické krizové intervence, práce s rodinou a rodinného poradenství.

Svůj volný čas ráda věnuji svým blízkým, přátelům, knihám, józe a malování.

Zavřít

anon-zena-320

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.

klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Jsem absolventkou VOŠS v Prachaticích a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitativní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci.

Více >>

Sedm let jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování, dále jsem pracovala na lince důvěry a v krizovém centru. Posledních pět let jsem působila jako klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny a koordinátor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Kromě telefonické krizové intervence jsem absolvovala studium prevence rizikového chování a kurzy zaměřené na práci s rodinou. Volný čas věnuji především své rodině a umělecké tvorbě.

Zavřít

anon-zena-320

Mgr. Terezie Skalická

klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Studovala jsem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce a dále navazující program Etika v sociální práci.

Více >>

Pracovala jsem na Úřadě práce ve Strakonicích jako sociální pracovnice; zajišťovala jsem agendu příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Mám zkušenost s pedagogickou prací s předškolními dětmi; absolvovala jsem v tomto oboru řadu přednášek a seminářů, v rámci praxe jsem dlouhodobě navštěvovala mateřské školy. Mimo jiné jsem se zabývala diagnostickými a terapeutickými aspekty dětské kresby, přípravou dětí na školní docházku. Účastnila jsem se sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vztah dospělý – dítě a podporu rodinného prostředí.

Zavřít

anon-zena-320

Mgr. Petra Hoblová

klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Studovala jsem na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, obor sociální politika a sociální práce a dále navazující magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních na UK FHS v Praze.

Více >>

Během mojí dvacetileté praxe v sociální sféře jsem pracovala jako sociální pracovník v různých organizacích, jako je Úřad práce, Městský úřad Sušice a Strakonice a Oblastní charita Sušice. Mám zkušenost s různými cílovými skupinami a moje poslední pracovní zkušenost byly rodiny s dětmi na OSPOD Strakonice. Absolvovala jsem výcvik mediátora, se zaměřením na rodinné mediace.

Ve volném čase se věnuji rodině a aktivně se zapojuji do kulturního dění v rámci několika spolků na Sušicku.

Zavřít

Stachova

Mgr. Veronika Škodová (tč. na mateřské)

klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Vystudovala jsem obory se zaměřením na sociální práci na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem pracuji s uživateli sociálních služeb, v minulých letech zejména v oblasti poradenství (rodinné právo, domácí násilí, dluhová problematika) a krizové intervence (telefonická a „face to face“).

Více >>

Od roku 2012 jsem lektorovala programy prevence rizikového chování na základních a středních školách. Nyní pracuji jako sociální pracovník s dětmi a dospívajícími a s rodinami v nepříznivé situaci.

Kromě telefonické krizové intervence jsem úspěšně absolvovala úvodní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, kurz krátké psychosociální pomoci a kurz zaměřený na práci s rodinou v obtížné životní situaci.

Volný čas nejraději věnuji pohybu v přírodě, setkávání s přáteli, rodině a (značným dílem) knihám.

Zavřít

Další informace o tomto zařízení

Letáky v PDF ke stažení:

Provozní doba

Strakonice

Ambulantní služby:

ST: 9 - 16 hodin

Terénní služby:

PO: 13 – 17 hodin
ÚT: 8 – 16 hodin
ST: 9 – 17 hodin
ČT: 8 – 16 hodin
: 8 – 16 hodin

 

Blatná
Vodňany

Kontakty

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT

Velké náměstí 216 (vchod i ze zadního dvorku z ulice Pionýrská)
386 01 Strakonice

T: 725 456 750
E: sas@prevent99.cz
W: https://prevent99.cz/sas

pobočka Blatná

Nádražní 661
388 01 Blatná

T: 607 071 653 (popřípadě 725 456 750)
E: sas@prevent99.cz

pobočka Vodňany

Jiráskova 116
389 01 Vodňany

T: 601 539 723 (popřípadě 725 456 750)
E: sas@prevent99.cz

Jednotliví pracovníci:

Bc. Zuzana Ludvíková (roz. Rysová)
vedoucí zařízení, sociální pracovnice
T: 725 456 750
E: rysova@prevent99.cz

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.
sociální pracovnice
T: 607 071 653
E: zilakova@prevent99.cz

Mgr. Terezie Skalická
sociální pracovnice
T: 601 539 723
E: skalicka@prevent99.cz

Mgr. Petra Hoblová
sociální pracovnice
T: 727 860 104
E: hoblova@prevent99.cz

Mgr. Veronika Škodová (tč. na mateřské)
sociální pracovnice
E: skodova@prevent99.cz

Scroll to Top