Pomoc rodinám v obtížné životní situaci

Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.

Služby rodinám s dětmi poskytujeme od roku 2016 a nyní působíme na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

SAS-photos-01

Novinky

Pro nemoc dnes v Blatné zavřeno

Autor: Zuzana | 12. 12. 2019

Vážení, z důvodu nemoci bude dnes 12.12.2019 zavřená naše ambulance v Blatné. Omlouváme se za komplikace. Tým Služeb pro rodiny […]

Přečíst >>

Změna provozní doby v prosinci 2019

Autor: Zuzana | 4. 12. 2019

Vážení, z provozních důvodů budou v následujících prosincových dnech omezeny služby našeho zařízení ve Strakonicích: v pátek 20.12.2019      nebudou […]

Přečíst >>

Změny provozní doby v listopadu

Autor: Zuzana | 14. 11. 2019

Vážení, z provozních důvodů budou v následujících dnech omezeny služby našeho zařízení ve Strakonicích: v pátek 15.11.2019      nebudou dostupné […]

Přečíst >>

Změna provozní doby v červenci 2019

Autor: Zuzana | 26. 6. 2019

Vážení, z důvodu čerpání dovolené pracovníků budou v 1. a 2. červencovém týdnu omezeny naše služby. Provozní doba 1. 7. – 12. 7. 2019: Po 1.7.2019: […]

Přečíst >>

Projekty

Projekt "Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko": Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb. Více info >>

IROP+MMR-CZ-cut-650px

Projekt: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na VodňanskuSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Blatensku jsou financovány Evropskou unií. Více info >>

Logo-OPZ-color-small

Služby

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem. Část aktivit je zacílena i na samotné děti.

Podle povahy obtíží v rodině mohou být do spolupráce zapojeny, se souhlasem klienta, také další odborníci či instituce (OSPOD, škola, lékař, nízkoprahová zařízení pro děti apod.).

 

Základní poskytované služby jsou definovány dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jedná o tyto úkony:

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

tj. např. podpora při hospodaření a udržování domácnosti; nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, ve školách či zdravotnických zařízeních; podpora ve výchově a vzdělávání dětí; pomoc se zajištěním vhodných volnočasových aktivit.

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

tj. např. doprovázení dětí do školy či školského zařízení, na zájmové aktivity; podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým zařízením; doporučení a zprostředkování dalších odborných služeb.

C) Sociálně terapeutické činnosti:

tj. podpora, posilování a nácvik rodičovských kompetencí; schopností samostatně zvládat různé i psychicky náročné situace; upevňování pracovních návyků; psychosociální podpora – tj. naslouchání, výměna zkušeností apod.

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

tj. např. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; doprovázení k jednání na úřadech; pomoc při vyplňování formulářů a dokumentů apod.

Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tj přímo v domácnosti, na úřadech apod. a částečně také formou ambulantní na adrese zařízení. Frekvence společných setkání pracovníka s rodinou a poskytované služby respektují individuální potřeby rodiny, možnosti pracovníků a kapacitu zařízení.

Jeden pracovník zařízení pracuje s maximálně 14 rodinami (při celém úvazku).
Kapacita u ambulantní formy práce je jeden klient/rodina v daný okamžik.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Tým

Rysova

Bc. Zuzana Rysová

vedoucí zařízení a klíčový sociální pracovník pro rodinu

Studovala jsem na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, obor zaměřený na sociální práci. Poté jsem se více než šest let věnovala především práci s dětmi a mládeží v oblasti lektorování programů prevence rizikového chování.

Více >>

Dále jsem pracovala také v krizovém centru, na lince důvěry, v kontaktním centru pro lidi ohrožené závislostmi a podílela jsem se na vedení podpůrných skupin pro pedagogické pracovníky.

Mám zkušenost s pětiletým sebezkušenostním psychodynamicky orientovaným výcvikem ve vedení skupin a absolvovala jsem také kurzy telefonické krizové intervence, práce s rodinou a rodinného poradenství.

Svůj volný čas ráda věnuji svým blízkým, přátelům, knihám, józe a malování.

Zavřít

anon-zena-320

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Jsem absolventkou VOŠS v Prachaticích a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitativní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci.

Více >>

Sedm let jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování, dále jsem pracovala na lince důvěry a v krizovém centru. Posledních pět let jsem působila jako klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny a koordinátor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Kromě telefonické krizové intervence jsem absolvovala studium prevence rizikového chování a kurzy zaměřené na práci s rodinou. Volný čas věnuji především své rodině a umělecké tvorbě.

Zavřít

anon-zena-320

Mgr. Terezie Skalická

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Studovala jsem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce a dále navazující program Etika v sociální práci.

Více >>

Pracovala jsem na Úřadě práce ve Strakonicích jako sociální pracovnice; zajišťovala jsem agendu příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Mám zkušenost s pedagogickou prací s předškolními dětmi; absolvovala jsem v tomto oboru řadu přednášek a seminářů, v rámci praxe jsem dlouhodobě navštěvovala mateřské školy. Mimo jiné jsem se zabývala diagnostickými a terapeutickými aspekty dětské kresby, přípravou dětí na školní docházku. Účastnila jsem se sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vztah dospělý – dítě a podporu rodinného prostředí.

Zavřít

Stachova

Mgr. Veronika Škodová (roz. Stachová)

klíčový sociální pracovník pro rodinu

Vystudovala jsem obory se zaměřením na sociální práci na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem pracuji s uživateli sociálních služeb, v minulých letech zejména v oblasti poradenství (rodinné právo, domácí násilí, dluhová problematika) a krizové intervence (telefonická a „face to face“).

Více >>

Od roku 2012 jsem lektorovala programy prevence rizikového chování na základních a středních školách. Nyní pracuji jako sociální pracovník s dětmi a dospívajícími a s rodinami v nepříznivé situaci.

Kromě telefonické krizové intervence jsem úspěšně absolvovala úvodní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, kurz krátké psychosociální pomoci a kurz zaměřený na práci s rodinou v obtížné životní situaci.

Volný čas nejraději věnuji pohybu v přírodě, setkávání s přáteli, rodině a (značným dílem) knihám.

Zavřít

Další informace o tomto zařízení

Letáky v PDF ke stažení:

Provozní doba

Strakonice

Ambulantní služby:

ST: 8 - 17 hodin

Terénní služby:

PO: 13 – 17 hodin
ÚT: 8 – 16 hodin
ST: 9 – 17 hodin
ČT: 8 – 16 hodin
: 8 – 16 hodin

 

Blatná
Vodňany

Kontakty

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT

Velké náměstí 216 (vchod i ze zadního dvorku z ulice Pionýrská)
386 01 Strakonice

T: 725 456 750
E: sas@prevent99.cz
W: https://prevent99.cz/sas

pobočka Blatná

Nádražní 661
388 01 Blatná

T: 727 860 104 (popřípadě 725 456 750)
E: sas@prevent99.cz

pobočka Vodňany

Jiráskova 116
389 01 Vodňany

T: 601 539 723 (popřípadě 725 456 750)
E: sas@prevent99.cz

Jednotliví pracovníci:

Bc. Zuzana Rysová
vedoucí zařízení, sociální pracovnice
T: 725 456 750
E: rysova@prevent99.cz

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.
sociální pracovnice
T: 607 071 653
E: zilakova@prevent99.cz

Mgr. Terezie Skalická
sociální pracovnice
T: 702 031 745
E: skalicka@prevent99.cz

Mgr. Veronika Škodová (roz. Stachová)
sociální pracovnice
T: 727 860 104
E: skodova@prevent99.cz

Scroll to Top