Informace o organizaci

PREVENT 99 z.ú. (dříve Občanské sdružení PREVENT) působí v Jihočeském kraji od roku 1999 a to zejména v rámci práce s dětmi a mládeží (sociální a jiné odborné služby pro děti a mládež), v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi) a vzdělávacích aktivit (pořádání konferencí, vzdělávacích kurzů a seminářů pro adiktology, sociální pracovníky, pedagogy atd.).

Od roku 2013 zaměřujeme svoji činnost také na podporu a pomoc rodinám a na rozvoj kvalitní náhradní rodinné péče. Od roku 2013 také rozvíjíme práci s dobrovolníky a jsme akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

Cíle našich aktivit:

  • Provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu závislostí.
  • Doprovázení, poradenství, vzdělávání a podpora a aktivizace biologických i náhradních rodin.
  • Provoz zařízení a programů pro specifické skupiny dětí a mládeže.
  • Realizace vzdělávacích kurzů a seminářů v oblastech osobnostního rozvoje, adiktologie a sociální práce.
Scroll to Top