Ambulantní léčba podáváním léků a odborné sociálním poradenství

Substituční centrum PREVENT (dále SCP) vzniklo v roce 2004 a první klienti byli přijati v září téhož roku.

Vzhledem k absenci komplexní substituční léčby v Jihočeském kraji a na základě "Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2002 - 2004" jsme se rozhodli zřídit zařízení, které by tyto služby nabízelo.

Centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které dále poskytuje i registrovanou sociální službu - odborné sociální poradenství

Novinky

Omezení provozu 30.4.-4.5.21

Autor: Lenka Moravcová | 20. 4. 2021

V pátek 30.4 bude Substituční centrum z provozních důvodů uzavřeno, všichni klienti na ten den dostanou výdeje […]

Přečíst >>

Zrušený výdej – soboty

Autor: Lenka Moravcová | 13. 11. 2020

Od 2.11 nyní rušíme do odvolání sobotní výdej

Přečíst >>

Změna konzultací od 19.10.20

Autor: Lenka Moravcová | 19. 10. 2020

Konzultace u Lenky Moravcové, nebo Johany Rolníkové povinné jsou, jen budou probíhat formou telefonátu, nebo videohovoru (podle […]

Přečíst >>

Služby

Komplexní podoba substituční léčby klientům závislým na opiátech:

 • Podávání substituční látky - metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone)
 • Zdravotní poradenství včetně základního ošetření
 • Psychiatrické vyšetření
 • Těhotenské testy
 • Testování infekčních chorob (HIV, HCV)
 • Poskytování odborných informací
 • Zprostředkování kontaktu s jinou sociální institucí či lékařem
 • Individuální poradenství
 • Individuální poradenství pro rodiče a blízké klientů SCP
 • Práce s rodinou klienta
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie
 • Sociální práce

Buprenorfinové preparáty si hradí klient sám, ostatní služby jsou pro klienty zdarma. Výjimkou je pouze pořízení kompletního výpisu z dokumentace (350,-/výpis)

Indikace substituční léčby

Substituční léčba je určena pro závislé na opiátech, kteří:

 • Prošli neúspěšně léčbou, popř. několika léčbami, nebo pokusy o abstinenci.
 • Mohou a chtějí dodržovat pravidelnou docházku -a pravidla SCP.
 • Souhlasí s odběry biologického materiálu pro účely toxikologického screeningu a kontrolou zdravotního stavu.
 • Nejsou současně v jiném substitučním programu.

Pro koho je indikován metadon:

 • Pro ty, kdo mají tělesnou závislost na opiátech a jejich závislost je dlouhodobá.
 • Pro ty, kdo aktuálně nechtějí nebo nemohou abstinovat.
 • Pro ty, kdo jsou tak disciplinovaní, aby nemíchali metadon s jinými drogami včetně alkoholu.

Pro koho se metadon nehodí a je vhodnější buprenorfin (např. Ravata, Subutex, Suboxone):

 • Pro ty, kdo míchají metadon s jinými drogami a riskují tak otravu.

Pro koho se hodí spíš Suboxone, než Subutex:

 • Pro ty, kdo nedokážou přestat s iv aplikací.

Pro koho se substituční léčba nehodí a je vhodnější abstinenční léčba v léčebně/komunitě:

 • Pro ty, kdo nemají tělesnou závislost na heroinu, protože metadon/buprenorfin by jim tělesnou závislost vytvořil.
 • Pro ty, kdo jsou schopni a chtějí abstinovat (abstinence je jasně lepší možností než denně chodit na metadon, nebo brát buprenorfin a být na něm závislý).
 • Pro ty, jejichž hlavní drogou jiná droga než opiátová (pervitin, benzodiazepiny).

Pravidla programu

Program SCP je různě rozčleněn do 4 fází (0. - 3. fáze)

Základní povinnosti klientů:

 • Pravidelná docházka na výdeje dle fáze léčby v době výdejových hodin
 • Zpočátku (0. a 1. fáze): metadon - docházka denně vyjma zavírací dny středa a neděle, buprenorfin - 1x týdně.
 • Po stabilizaci (2. fáze): metadon - docházka ve všední dny mimo středu, buprenorfin - 1x  za 2 týdny.
 • Po stabilizaci a za podmínky legální práce na 0,5 úvazku(3 fáze): metadon - docházka 2x týdně, buprenorfin 1x za 2 týdny.
 • Po 1/2 roce pouze bezproblémové docházky, s legálním zaměstnáním na celý úvazek (fáze 3+) - docházka na metadon 1x týdně
 • Podrobit se na vyžádání screeningovému toxikologickému testu a alkotestu.
 • konzultace min 1x za měsíc s lékařem, 1x měsíčně s terapeutem (více dle individuálního zájmu).

Program je upraven dalšími upřesňujícími pravidly, se kterými je každý klient před vstupem do programu seznámen.

Podrobnější informace ke stažení zde (pdf).

Podmínky přijetí

Co musí klient udělat, pokud chce využít služeb SCP?

 • Absolvovat úvodní schůzku (ideální je objednat se na ni telefonicky, pokud přijdete bez objednání, riskujete, že na Vás personál centra nebude mít v danou chvíli čas).
 • Vyřídit, pokud nemá, OP a kartičku zdravotního pojištění* (opět s tím pomohou v K-centru či přímo v SCP).
 • Absolvovat vyšetření u svého praktického lékaře - základní laboratorní vyšetření* + infekce (HIV, hepatitidy B, C - pokud nelze jinak, je možné provést test přímo v Substitučním centru, či K-centru)*.
 • Pokud má, tak shromáždit potvrzení z léčby (TK, PL, ambulance, jiného substitučního programu…) - mohou mu s tím pomoci v každém K-centru, nebo přímo pracovníci substitučního centra - není ovšem povinné.
 • Absolvovat vyšetření lékařem SCP.
 • Podepsat terapeutickou smlouvu, pravidla + určení termínu nástupu.
Povinnosti označené hvězdičkou* je po dohodě možno splnit až po nástupu do programu.

Další informace o tomto zařízení

Tým

Lenka Moravcová

vedoucí, terapeutka, sociální pracovnice

MUDr. Veronika Zimmelová

lékařka

MUDr. Andrej Šebeš, CSc.

lékař, odborný garant

Johana Bürgerová

konzultantka, sociální pracovnice

Monika Lesniaková

zdravotní sestra

Radka Jozová

zdravotní sestra

Nikola Hrdličková

zdravotní sestra

Jana Tůmová

zdravotní sestra

 

Provozní doba

Výdej substituční látky a receptů:

po
9.30 - 12.0014.00 - 16.00
út9.30 - 12.0014.00 - 17.00
st
zavřeno
čt
9.30 - 12.00

9.30 - 12.00
so10.00 - 11.00
nezavřeno

Individuální konzultace s terapeutem - sociálním pracovníkem:

po9.00 - 13.30
út9.00 - 16.00
stpouze po předchozí domluvě
čt9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

+ dle individuální domluvy

Individuální konzultace s lékařem:

po14.00 - 16.00

+ dle individuální domluvy

Kontakt

Substituční centrum PREVENT

Matice školské 17
370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 730 459
Mobil: +420 702 142 881

E-mail: sc@prevent99.cz
Web: prevent99.cz/scp

Vedoucí zařízení:

Lenka Moravcová
MT: +420 727 885 788
E: moravcova@prevent99.cz

Certifikace

Substituční centrum PREVENT je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP v oblasti substituční léčba do roku 2020.

SC--Certifikat_2012-2016-2a

English summary

Basic informaton for foreigners:

We can give to the patiens in substitution treatment their dose of methadone / buprenorfine in case of short term stay (travelling etc.). The procedure must be prearranged.

Conditions:

- attending physician asks us in advance by fax, letter, or e-mail; the report must be in English.
- patient's background knowledge of English

Into the report please include:

- name and reliable identification (numer of passport, identity card etc.)
- daily dosage of methadone / buprenorfine (and the concentration of preparate)
- the duration of giving medication
- if the output report is desired
- contact indications - see in "Kontakt"
Tento projekt je spolufinancován:

Státním rozpočtem ČR, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice.

Hlavni-sponzori--MPSV-300
Hlavni-sponzori--Jihocesky-kraj-logo
Hlavni-sponzori--C_Budejovice-logo
Hlavni-sponzori--Jihocesky-kraj-logo
Hlavni-sponzori--MPSV-300
Hlavni-sponzori--C_Budejovice-logo
Scroll to Top