Pomoc rodinám v obtížné životní situaci

Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.

Služby rodinám s dětmi poskytujeme od roku 2016 a nyní působíme na Strakonicku a Vodňansku.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

SAS-photos-01

Novinky

3. 4. 2024 Omezení provozu služby – Vodňany

Autor: Kateřina | 19. 3. 2024

Vážení, dne 3. dubna 2024 bude omezena terénní forma pomoci z důvodu účasti pracovnice na supervizním setkání. V případě nutnosti nás […]

Přečíst >>

Omezení provozu služby na pobočce ve Vodňanech v měsíci únoru

Autor: Kateřina | 8. 2. 2024

Vážení, dne 14. února 2024 bude omezena terénní forma pomoci z důvodu účasti pracovníka na supervizním setkání. V případě nutnosti nás […]

Přečíst >>

Omezení provozu služby v měsíci prosinci pobočka VODŇANY

Autor: Kateřina | 5. 12. 2023

Vážení, dne 12. prosince 2023 bude uzavřena ambulance z důvodu účasti pracovníka na supervizním setkání. V případě nutnosti nás zastihnete na tel. […]

Přečíst >>

Omezení provozu služby v měsíci prosinci pobočka VODŇANY

Autor: Kateřina | 5. 12. 2023

Vážení, v termínech 6. 12. 2023 a 20. 12. 2023, bude z důvodu čerpání dovolené omezena terénní forma pomoci. V případě nutnosti nás zastihnete na tel. čísle: […]

Přečíst >>

Projekty

Projekt "Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko": Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb. Více info >>

IROP+MMR-CZ-cut-650px

Služby

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem. Část aktivit je zacílena i na samotné děti.

Podle povahy obtíží v rodině mohou být do spolupráce zapojeny, se souhlasem klienta, také další odborníci či instituce (OSPOD, škola, lékař, nízkoprahová zařízení pro děti apod.).

Základní poskytované služby jsou definovány dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jedná se o tyto úkony:

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

tj. např. podpora při hospodaření a udržování domácnosti; nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, ve školách či zdravotnických zařízeních; podpora ve výchově a vzdělávání dětí; pomoc se zajištěním vhodných volnočasových aktivit.

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

tj. např. doprovázení dětí do školy či školského zařízení, na zájmové aktivity; podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým zařízením; doporučení a zprostředkování dalších odborných služeb.

C) Sociálně terapeutické činnosti:

tj. podpora, posilování a nácvik rodičovských kompetencí; schopností samostatně zvládat různé i psychicky náročné situace; upevňování pracovních návyků; psychosociální podpora – tj. naslouchání, výměna zkušeností apod.

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

tj. např. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; doprovázení k jednání na úřadech; pomoc při vyplňování formulářů a dokumentů apod.

Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tj přímo v domácnosti, na úřadech apod. a částečně také formou ambulantní na adrese zařízení. Frekvence společných setkání pracovníka s rodinou a poskytované služby respektují individuální potřeby rodiny, možnosti pracovníků a kapacitu zařízení.

Jeden pracovník zařízení pracuje s maximálně 14 rodinami (při celém úvazku).
Kapacita u ambulantní formy práce je jeden klient/rodina v daný okamžik.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Informace pro zájemce o službu

Pokud máte zájem o Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi PREVENT, můžete se na nás obrátit na telefonním čísle 725 456 750 a/nebo přijít v čase vyhrazeném pro ambulantní formu pomoci.

V případě, že spadáte do naší cílové skupiny, pozveme vás na osobní schůzku, na které se dozvíte bližší informace o:

  • nabízených možnostech pomoci a podpory
  • principech služby, provozních možnostech a zásadách poskytování služby
  • právech a povinnostech

Pokud budete souhlasit, bude s vámi uzavřena písemná smlouva a stáváte se naším klientem.

Smlouva SAS - RD Strakonice
Smlouva SAS - RD Vodňany
Smlouva - Příloha 1 - Osobní údaje
Smlouva - Příloha 2 - Stížnosti
Smlouva - Příloha 3 - Individuální plán

Tým

Katerina_Zilakova-2021

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.

Vedoucí zařízení a klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Jsem absolventkou VOŠS v Prachaticích a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Sociální a charitativní práce a navazujícího oboru Etika v sociální práci.

Více >>

Sedm let jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování, dále jsem pracovala na lince důvěry a v krizovém centru. Posledních pět let jsem působila jako klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny a koordinátor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Kromě telefonické krizové intervence jsem absolvovala studium prevence rizikového chování a kurzy zaměřené na práci s rodinou. Volný čas věnuji především své rodině a umělecké tvorbě.

Zavřít

Michaela-Zrnova-2024

Bc. Michaela Zrnová, DiS.

Klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Absolvovala jsem VOŠ Evangelické akademie v Praze a bakalářské studium sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Čtyři roky jsem pracovala jako sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde jsem doprovázela děti a mladistvé během obtížných situací v období dospívání.

Více >>

Mám zkušenost s klienty, kteří zažívají školní neúspěch, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit a tráví čas rizikovým způsobem jako užívání návykových látek, záškoláctví, nerespektování autorit a zákona, čímž se dostávají do konfliktu se svým okolím.

Během své praxe jsem absolvovala výcvik krizové intervence a motivačních rozhovorů podporujících klienta ke změně jeho rizikového chování.

Zavřít

Eva_Jankularova-2021

Eva Jankulárová, DiS.

Klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Jsem absolventkou Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích. Během mojí osmnáctileté praxe v sociální oblasti jsem pracovala na pozici sociální pracovnice v Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře, v Azylovém domě pro matky s dětmi v Prachaticích, Občanské poradně KreBul a SASRD Rodinka v Prachaticích.

Více >>

Absolvovala jsem výcvik krizové intervence a kurzy zaměřené především na práci
s rodinami.

Volný čas nejraději věnuji rodině, turistice, práci na zahradě a zvířecím mazlíčkům.

Zavřít

Stachova

Mgr. Veronika Škodová

Klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Vystudovala jsem obory se zaměřením na sociální práci na Jihočeské univerzitě. Sedmým rokem pracuji s uživateli sociálních služeb, v minulých letech zejména v oblasti poradenství (rodinné právo, domácí násilí, dluhová problematika) a krizové intervence (telefonická a „face to face“).

Více >>

Od roku 2012 jsem lektorovala programy prevence rizikového chování na základních a středních školách. Nyní pracuji jako sociální pracovník s dětmi a dospívajícími a s rodinami v nepříznivé situaci.

Kromě telefonické krizové intervence jsem úspěšně absolvovala úvodní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení, kurz krátké psychosociální pomoci a kurz zaměřený na práci s rodinou v obtížné životní situaci.

Volný čas nejraději věnuji pohybu v přírodě, setkávání s přáteli, rodině a (značným dílem) knihám.

Zavřít

Terezie_Skalicka-2021

Mgr. Terezie Skalická (tč. na mateřské)

Klíčová sociální pracovnice pro rodinu

Studovala jsem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce a dále navazující program Etika v sociální práci.

Více >>

Pracovala jsem na Úřadě práce ve Strakonicích jako sociální pracovnice; zajišťovala jsem agendu příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Mám zkušenost s pedagogickou prací s předškolními dětmi; absolvovala jsem v tomto oboru řadu přednášek a seminářů, v rámci praxe jsem dlouhodobě navštěvovala mateřské školy. Mimo jiné jsem se zabývala diagnostickými a terapeutickými aspekty dětské kresby, přípravou dětí na školní docházku. Účastnila jsem se sebezkušenostního výcviku zaměřeného na vztah dospělý – dítě a podporu rodinného prostředí.

Zavřít

Další informace o tomto zařízení

Letáky ke stažení:

Provozní doba

Strakonice

Hodiny dostupné pro rodiny
Ambulantní služby:

ST: 9:00 - 16:00 h

Terénní služby:

PO: 13:00 – 17:00 h
ÚT: 8:00 – 16:00 h
ST: 9:00 – 17:00 h
ČT: 8:00 – 16:00 h
: 8:00 – 16:00 h

Administrativa

Vodňany

Hodiny dostupné pro rodiny
Ambulantní služby:

ÚT: 9:00 – 12:00 h

Terénní služby

ÚT: 12:00 – 16:00 h
ST: 12:00 – 16:00 h

 

Administrativa

Kontakty

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT

Velké náměstí 216 (vchod i ze zadního dvorku z ulice Pionýrská)
386 01 Strakonice

T: 725 456 750
E: sas@prevent99.cz
W: https://prevent99.cz/sas

pobočka Vodňany

Jiráskova 116
389 01 Vodňany

T: 601 539 723 (popřípadě 725 456 750)
E: sas@prevent99.cz

Jednotliví pracovníci:

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.
vedoucí zařízení a sociální pracovnice
T: 725 456 750
E: zilakova@prevent99.cz

Eva Jankulárová, DiS.
sociální pracovnice
T: 601 539 723
E: jankularova@prevent99.cz

Mgr. Veronika Škodová
sociální pracovnice
T: 607 071 653
E: skodova@prevent99.cz

Bc. Michaela Zrnová
sociální pracovnice
T: 727 860 104
E: zrnova@prevent99.cz

Mgr. Terezie Skalická (tč. na mateřské)
sociální pracovnice
E: skalicka@prevent99.cz

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, dotačních programů Jihočeského kraje, města Strakonice a města Vodňany.

Strakonice
Vodňany
Scroll to Top