Pomoc rodinám v obtížné životní situaci

Projekty

Projekt "Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko".

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb a to prostřednictvím pořízení osobních automobilů pro výkon terénních sociálních služeb a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Strakonicku. Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu (viz web PREVENT) a její potřeby.

Žadatel bude schopen dojet vždy a kamkoli. S největší pravděpodobností se razantně nezmění množství klientů, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Bylo žádáno také přes MAS Strakonicko, která realizaci projektu podpořila.

IROP+MMR-CZ-cut-650px

Projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Vodňansku" je financován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k rozšíření působnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území MAS Vodňanská ryba (terénní a ambulantní formou), která usiluje o posílení či obnovu zdravého fungování rodinného systému v oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí. Sociální služba poskytuje pomoc a podporu sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým rodinám s dětmi, vede je k samostatnému fungování a udržení či opětovnému zapojení do společnosti a na trh práce.

Logo-OPZ-color-small
Scroll to Top