Centrum podpory pěstounských rodin

Terapie

Terapie nabízíme klientům, kteří s námi spolupracují dlouhodobě a mají s námi uzavřenou dohodu, ale i pěstounům a osvojitelům, kteří dlouhodobě spolupracují s jinou organizací, která např. terapie neposkytuje.

Nabízíme tyto druhy terapií:

Dyadická vývojová terapie

V našem zařízení tuto terapii poskytuje: Mgr. Anna Němcová

Jedná se typ rodinné terapie, tj. sezení se účastní jak dítě, tak jeho náhradní rodiče, kteří se stávají nedílnou součástí terapeutické práce a společně s terapeutem pomáhají dítěti.

Přečíst více >>

Tento typ terapie je velmi účinný při práci s dětmi, které byly v útlém věku opuštěny rodiči, zažily zanedbávání nebo týrání. Pomáhá dítěti, aby se cítilo být v bezpečí a znovu začalo věřit lidem okolo sebe, aby porozumělo samo sobě i statním, aby se začalo vnímat jako dobré a láskyhodné a bylo tak schopné přijmout blízký vztah, který mu náhradní rodiče nabízejí.

V průběhu sezení se probírají jednotlivé problémové situace ze života rodiny, přičemž důraz je kladen na to, co není na první pohled zřejmé, tj. na skryté motivy jednání dítěte (mnohdy skryté i dítěti samému). Rodiče se učí porozumět chování svého dítěte, vyjádřit mu empatii a přijetí a společně s ním hledat způsoby, jak problémové situace řešit.

Každé sezení trvá cca 60 minut s intenzitou setkávání 1x týdně nebo 1x za 14 dní po dobu několika měsíců.

Zavřít

Sandplay terapie (Terapeutické pískoviště)

V našem zařízení tuto terapii poskytuje: Mgr. Lenka Čadová a Mgr. Anna Němcová

Herní pískoviště je projektivní technikou podobně jako malování či práce s hlínou. K dispozici máme kromě písku také drobné objekty různého druhu (malé hračky, kamínky, apod.) a vodu.

Přečíst více >>

Dítě staví obrazce a scény, které společně s průvodcem (terapeutem) rozvíjí v příběhy, prožívá je, povídá o nich. Tvorba dítěte na pískovišti nám pomáhá nahlédnout jeho momentální situaci, poznat jeho vztah ke světu i sobě samému. Zároveň má dítě prostor k „vyprávění“ příběhů, pocitů, zážitků, obav, úzkostí…bez použití slov a bez hodnocení.

Pískoviště využíváme v rámci diagnostiky (jednorázově) nebo jako terapeutický nástroj. V tom případě zpravidla dítě absolvuje 10 setkání pod 45 minutách. Dítě je s terapeutem většinou samo, některých setkání s ale může účastnit také rodič/pěstoun.

Zavřít

Terapie Hrou

V našem zařízení tuto terapii poskytuje: Mgr. Anna Němcová

Terapie hrou je terapeutický systém vhodný pro děti od cca 2 do 12 let. Malé dítě ještě není schopné zpracovat své traumatické zážitky skrze řeč, ale může se mu to podařit skrze hru.

Přečíst více >>

Zjednodušeně lze říci, že hračky jsou „slovy“ dítěte a hra je jeho „řečí“. V Terapii hrou nejde o prostou hru. Terapeut dítě ve hře následuje, ale sám do ní nevnáší žádné své vlastní myšlenky nebo nápady; věnuje dítěti plnou pozornost, empaticky přijímá jeho pocity, dítě nebo jeho hru nijak nehodnotí, podporuje jeho zdravé sebevědomí, pomáhá mu zvládat silné emoce a zadává hranice způsobem, který dítě učí přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a nezahanbuje je.

Sezení terapie hrou probíhají se samotným dítětem 45 minut 1x týdně po dobu několika měsíců. Úkolem terapeuta je vytvořit v herničce dostatečný pocit přijetí a bezpečí, tak aby dítě mohlo začít zpracovávat problémové situace.

Zavřít

My Backpack

V našem zařízení je v této metodě vyškolen: Mgr. Luděk Beneš, DiS.

Metoda My Backpack pomáhá dítěti zpětně zpracovat okolnosti přechodu z jeho původní rodiny do pěstounské péče, do osvojení nebo do péče ústavní. Je vytvořena pro děti, které jsou již stabilizované v nové životní situaci.

Přečíst více >>

Metoda se zaměřuje především na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Dospělí s dětmi o těchto událostech jen zřídkakdy skutečně mluví, a to je také důvod, proč jim děti často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji a mohou vše lépe zpracovat a přijmout. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Základem práce s metodou je příběh káčátka, které musí odejít z původní rodiny do rodiny nové. Při individuální práci s dítětem a interaktivním počítačovým programem dítě vytváří s pomocí dospělého příběh o putování svého vlastního káčátka. Program umožňuje příběh vytisknout do podoby knížky, kterou si dítě podle svých přání dále vybarvuje a dotváří. Vytvoření uceleného životného příběhu dítěte je důležité pro rozvoj jeho identity, napomáhá k jeho zakotvení v životě a k vytváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Zavřít

Scroll to Top