Terénní program v různých místech Jihočeského kraje

Nákupy osobních automobilů pro terénní pracovníky

JS--IROP+MMR-CZ-cut-650px
Projekt:

Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Hlubocko-Lišovsko

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb v oblasti Hlubocko-Lišovsko a to prostřednictvím pořízení osobního automobilu pro výkon terénních sociálních služeb.

Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby. Žadatel bude schopen dojet vždy a kamkoli. S největší pravděpodobností se razantně nezmění počet klientů, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Bylo žádáno také přes MAS Hlubocko-Lišovsko, která realizaci projektu podpořila.

Projekt:

Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Česká Kanada

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb v oblasti České Kanady a to prostřednictvím pořízení osobního automobilu pro výkon terénních sociálních služeb.

Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby. Žadatel bude schopen dojet vždy a kamkoli. S největší pravděpodobností se razantně nezmění množství klientů, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Bylo žádáno také přes MAS Česká Kanada, která realizaci projektu podpořila.

Projekt:

Nákup osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb a to prostřednictvím pořízení osobních automobilů pro výkon terénních sociálních služeb a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Strakonicku.

Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby. Žadatel bude schopen dojet vždy a kamkoli. S největší pravděpodobností se razantně nezmění množství klientů, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Bylo žádáno také přes MAS Strakonicko, která realizaci projektu podpořila.

Projekt:

Nákup osobního automobilu pro terénní pracovníky v lokalitě Šumava a Pošumaví

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb a to prostřednictvím pořízení osobního automobilu pro výkon terénní sociální služby. Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby.

Po ukončení realizace projektu bude žadatel schopen dojet vždy a kamkoli, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Scroll to Top