Klubová setkání pro osvojitele v roce 2022

V roce 2022 plánujeme další klubová setkání budoucích i současných osvojitelů. Protože se on-line setkání osvědčila, budeme v nich pokračovat. Už ne kvůli protiepidemickým opatřením, ale protože jsme zjistili, že zejména pro rodiče malých dětí je výhodné, uložit je do postýlky a setkat se s ostatními alespoň virtuálně, když naživo je to obtížné. (V plánu jsou prozatím termíny 7.4. a 14.6.)

Zároveň se ale nevzdáváme osobních setkání a tak proběhnou i prezenční setkání Klubu osvojitelů. První proběhne ve čtvrtek 12.5. a další je v plánu na podzim.

Na všech setkáních vás budou provázet lektoři Any Němcová a Petr Míchal.

Scroll to Top