Pomoc v řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Omezení a aktuální provoz Adiktologické poradny v ČB, ST a PT

FB_IMG_15845970630997555

Vážení,

tímto bychom Vás rádi informovali o aktuálním provozu v Adiktologické poradně PREVENT. V Českých Budějovicích i na detašovaných pracovištích v Prachaticích a Strakonicích dochází v souvislosti s celostátní karanténou k omezování služeb. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o krocích, které jsme podnikli i na základě doporučení Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Ambulantní služby se týkají především tyto body:

  • Přerušit poskytování ambulantních skupinových intervencí
  • Pokud je to možné, s individuálními klienty přejít na telefonní či on-line kontakt, poradenství a terapii
  • Přerušit provoz zbytných služeb a intervencí, plánované výkony přesunout na později
  • Přerušit neakutní/preventivní výkony spojené s odběrem biologického materiálu (včetně testování na přítomnost alkoholu, drog, testování infekcí, apod.)

Věříme, že se brzy opět uvidíme, zdraví a odpočinutí.

Scroll to Top