Novinky z Preventu

Nadace ČEZ podpořila rozvoj a profesionalizaci nově vzniklého zařízení pro děti a dospívající SPOT NZDM PREVENT

nadace_CEZ_logo

V rámci grantu Neziskovky 2023 získal PREVENT 99 od Nadace ČEZ částku ve výši 121.600,- korun na rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOT PREVENT. Peníze zařízení využije na vzdělávání pracovníků v přímé práci a na podporu procesů vedoucí ke zvyšování kvality zařízení poskytující služby NZDM.

„Chceme úroveň poskytovaných služeb neustále rozvíjet a zkvalitňovat. Podpora od Nadace ČEZ nám umožní realizovat poměrně všestranný odborný rozvoj pracovníků, zvýší úroveň a propracovanost vnitřních metodik a umožní nám absolvovat audit kvality ČAS, jehož cílem je objektivní zhodnocení kvality zařízení,“ říká Bc. Jana Velhartická, vedoucí zařízení.

Nízkoprahové zařízení SPOT je sociální služba, která slouží dětem a mládeži od 11 do 21 let z Vodňan a okolí. Mohou tady smysluplně trávit volný čas. Pracovníci jim zde poskytnou podporu, pomoc, předají informace či radí se vším, co je zajímá nebo tíží. Zařízení bylo slavnostně otevřeno 1.11.2021.

Finanční podpora od Nadace ČEZ pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných činností nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOT PREVENT. Účel projektu se bude naplňovat těmito formami: spoluprací s externím odborníkem formou pravidelných metodických setkávání, absolvováním auditu ČAS (České asociace streetwork) a absolvováním odborného akreditovaného vzdělávání pracovníky SPOT NZDM PREVENT.

Projekt se bude realizovat od 1.5.2023 do 1.4.2024.

Scroll to Top