Novinky z Preventu

Psychoterapie poskytnou dva nízkoprahové kluby PREVENTu 99 díky Nadaci Kooperativa

Nadace pojišťovny Kooperativa ve spolupráci s Českou asociací streetwork podpořila prostřednictvím grantového řízení psychoterapeutické služby pro klienty 21 nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež na různých místech republiky, mezi nimi také dvě zařízení PREVENTu 99, NZDM Station 17 v Blatné a NZDM Spot ve Vodňanech.

Z aktuální praxe pracovníků nízkoprahových klubů v Blatné a ve Vodňanech vyplývá, že narůstá počet klientů, kteří by potřebovali psychosociální podporu. „Poslední dva tři roky mladí lidé sahají stále samozřejměji například k sebepoškozování. Jde u nich o únikové strategie, jak se vypořádat s nepříznivými životními situacemi,“ říká Miloš Kolman, vedoucí blatenského NZDM Station 17 PREVENT. „Setkáváme se s dětmi, které jsou v průběhu dospívání dezorientované z toho, co se kolem nich děje. To je dílem přirozená věc. V mnoha případech jde o tlak aktuálních událostí, kdy mají pocit, že na svoji budoucnost nemají žádný vliv, že jim nikdo nerozumí, žijí s pocitem odcizení a někdy neumí příčiny vlastně ani pojmenovat,“ dodává. Do problémů se často promítá složitá socioekonomická situace rodiny, dopady období covidu nebo stále trvající války na Ukrajině.

Děti za terapeutem nemusejí nikam dojíždět, ale budou docházet přímo do klubu. „Jako pracovníky s mládeží nás těší, že v době, kdy je odborné pomoci pro děti nedostatek, se ji díky grantu povedlo zajistit. Zatímco čekací lhůty u odborníků bývají v řádu až několika měsíců, jsme připraveni dětem nabídnout pomoc včas,“ doplňuje.

Psychoterapeutickou péči, která přesahuje možnost podpory, kterou mohou poskytnout sociální pracovníci nízkoprahových klubů, tak bude možné díky finančnímu příspěvku zajistit zdarma těm, kteří to potřebují.

Scroll to Top