Nabízíme služby adoptivním rodinám.

Poskytujeme poradenství, terapie, nabízíme kurzy a klubová setkání náhradních rodičů, asistenci při příchodu dítěte do rodiny, pomoc při zpracování tématu biologické rodiny dítěte. Nabízíme služby také zájemcům o náhradní rodičovství, kteří hledají informace a podporu. Své služby poskytujeme na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Působíme v celém Jihočeském kraji.

Prostory máme v Českých Budějovicích a Strakonicích, konzultace poskytujeme i terénní formou v místě bydliště rodiny.

Novinky

Informační stánek o pěstounství na Bambifestu 13.5.

Autor: Anna | 10. 5. 2022

Pokud vám chybí informace o pěstounství (jak se stát pěstounem, pro jaké děti se hledají náhradní rodiče,…) […]

Přečíst >>

Klubová setkání pro osvojitele v roce 2022

Autor: Anna | 21. 4. 2022

V roce 2022 plánujeme další klubová setkání budoucích i současných osvojitelů. Protože se on-line setkání osvědčila, budeme […]

Přečíst >>

Nabízené služby

Vzdělávání a klubová setkání

Máte osvojené dítě? Zajímáte se o náhradní rodinnou péči? Přijďte mezi nás!

Výchova adoptovaného dítěte přináší mnoho otázek. Naše vzdělávací kurzy Vám mohou pomoci nalézt některé odpovědi, nebo si naopak si položit otázky, které jste si dosud nepoložili. Kurzy obvykle probíhají o víkendu. Klubová setkání umožňují sdílet s ostatními náhradními rodiči bez předem stanoveného tématu aktuální potíže i radosti, jde spíš o povídání si s dalšími osvojiteli. Klubová setkání se konají v týdnu v odpoledních hodinách. Samozřejmostí je na kurzech i klubech zachování mlčenlivosti všech členů skupiny o informacích, které na akci zazní.

  • Kurzy i kluby jsou pro účastníky zdarma.
  • Prosíme, hlaste se předem e-mailem či telefonicky: tel.: 727 961 840, email: jarosova@prevent99.cz
  • Během kurzů nabízíme i hlídání dětí (zdarma), je třeba o něj požádat minimálně 10 dní předem.

České Budějovice

Klubové setkání osvojitelů

čtvrtek 16.5. od 16.30
Více >>

on-line

Klub pro osvojitele

čtvrtek 6.6. od 20.00
Více >>

on-line

KLUB pro osvojitele

čtvrtek 29.2.2024 od 20.00
Více >>

České Budějovice

Jak mluvit o osvojení?

Sobota 9.3. 2024 od 9.00
Více >>

Informace k přípravným kurzům pro budoucí náhradní rodiče najdete zde >>.

Tým

Nemcova

Mgr. Anna Němcová

vedoucí, terapeutka, lektorka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích.

Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní, osvojené i pěstounské.

Více >>

Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, Praha). Absolvovala také terapeutický vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (Dyadická vývojová psychoterapie, Filiální terapie, Theraplay,).

Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin. Nyní se v Preventu plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2000 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. V posledních letech se zaměřuje také na supervizi v sociálních službách. Je lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

 

Zavřít

Jarosova

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

klíčová pracovnice, lektorka

Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB.

Více >>

Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Pavla-Heydukova-profilovka-2023-2

Pavla Heyduková

klíčová pracovnice

Dokončuje sociálně zaměřené studium na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě práce klíčové pracovnice lektoruje programy primární prevence. V posledních třech letech jezdila jako vedoucí na tábor pro děti v pěstounské péči pořádaný PREVENTem.

Více >>

Tématikou ohrožených dětí se doposud zabývala především skrze dobrovolnictví či jednorázové brigády s těmito dětmi, při psaní bakalářské práce na téma ohrožených dětí nebo díky praxi na OSPOD a UMPOD. V posledních 10 letech se věnuje pořádání kulturních akcí a v nynější době pořádá v Českých Budějovicích dokumentární festival Jeden svět. Ráda cestuje, svůj volný čas ráda tráví se svými malými sestrami nebo u ohníčku s kytarou a přáteli.

Zavřít

Knihovna

Pěstounům a osvojitelům, kteří spolupracují s kteroukoliv z našich služeb Náhradní rodinné péče, nabízíme knihy pro inspiraci, k nahlédnutí nebo k zapůjčení. V knihovně máme odbornou literaturu, beletrii a dětské knihy.

Další informace o tomto zařízení

Kontakty

Informace o náhradní rodinné péči:

Tel.: 727 961 840
E-mail: nrp@prevent99.cz

Vedoucí programu:

Mgr. Anna Němcová
Tel.: 607 770 655
E-mail: nemcova@prevent99.cz

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Ministerstva práce a sociálních věcí - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a Statutárního města České Budějovice. Projekt navíc také podpořila Komerční banka prostřednictvím nadace Jistota.

Hlavni-sponzori--MPSV-300
Č. Budějovice
Nadace-jistota-logo-1
Scroll to Top