Novinky z Preventu

Darujte dětem doučování

nzdm_cross_sbirka_darujme

PREVENT 99 chce pomoci školákům, kteří mají problémy s prospěchem a na základní škole propadají. Prostřednictvím portálu Darujme.cz pořádá sbírku na doučování pro děti, které si ho nemohou dovolit. Projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT ve Strakonicích má za cíl pomoci nejohroženějším dětem v tom, aby byly schopny splnit minimální požadavky ZŠ a nemusely opakovat ročník.

Zájem o doučování je ve strakonickém nízkoprahovém klubu v současné době obrovský. „Učitele na doučování nelze platit z dotací určených na chod zařízení. V rámci chodu zařízení je to vnímáno jako nadstavba, kterou zařízení nemusí poskytovat. Doučování ale vnímáme jako nutnost ke zlepšení života dětí a jejich budoucnosti,“ vysvětluje vedoucí NZDM CROSS Vojtěch Frýdl. Proto byla na portálu Darujme.cz založena sbírka na doučování pro děti, které si ho jinak nemohou dovolit. Díky finančním prostředkům od dárců zařízení pomůže dětem ve vzdělávání. Za každých 250 korun bude možné zaplatit jednu hodinu doučování.

„Zjistili jsme, že mnoho dětí přicházejících do NZDM propadá, i když jsou intelektově schopné základní školu úspěšně dokončit. Převážně se jedná o dospívající ze sociálně slabších rodin, kde sami rodiče nestaví školu a školní prospěch v žebříčku hodnot příliš vysoko. Děti k učení nemotivují, ani jim nejsou schopni školní látku vysvětlit, protože jí často sami nerozumějí. Svůj díl sehrávají i poruchy učení a neschopnost dítěte se v plné třídě soustředit,“ popisuje Vojtěch Frýdl.

Pomoc se školou nabízí nízkoprahový klub školákům už od roku 2016. V období distanční výuky i po ní sehrál projekt Doučování klíčovou roli. Pomohl dětem, aby se udržely v kontaktu se školou a plnily alespoň minimální požadavky školy. Také zabránil, nebo výrazně zpomalil propad dětí ke školní neúspěšnosti a nutnost opakovat ročník. Podle zkušeností pracovníků se zatím každé dítě, které se doučování věnovalo pravidelně, dovedlo v učení zlepšit. K výraznému zlepšení prospěchu žáků přispěl především přístup učitelky, která vysvětlovala a procvičovala látku podle individuálních potřeb školáků.

Lidé mohou na doučování přispět ZDE  Sbírka potrvá od března do června.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT působí ve Strakonicích už desátým rokem. Je určeno dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic. Služby klientům poskytuje anonymně a zdarma.

Scroll to Top