Novinky z Preventu

Doučování v nízkoprahovém klubu PREVENTu 99 pomohlo dětem zlepšit si známky a zvládnout opravné zkoušky

Pomoci žákům zlepšit si ve škole známky a vyhnout se propadnutí. To bylo cílem doučování, které se celý rok 2023 konalo ve strakonickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Cross. V rámci projektu lektoři odučili 286 hodin individuálního doučování, na které pravidelně docházelo patnáct dětí.

„Doučování vnímáme jako nutnost ke zlepšení života dětí a jejich budoucnosti,“ říká vedoucí nízkoprahového zařízení CROSS Vojtěch Frýdl. „Doučování navštěvovaly především děti, které propadaly, nebo jim propadnutí hrozilo. Vidíme, že projekt měl pro děti velký přínos. Zatím každý, kdo se doučoval pravidelně, se v učení zvládl zlepšit,“ dodává.

Všem patnácti žákům, kteří se projektu účastnili a splnili požadavky na počet odučených hodin, doučování zlepšilo prospěch. Někteří si zlepšili známku v jednom předmětu, jeden žák dokonce o dva stupně, někteří ve více předmětech. Tři žáci zvládli opravné zkoušky a čtyřem dětem, kterým hrozilo propadnutí, se podařilo známku udržet na dostatečné.

V rámci projektu bylo nízkoprahové zařízení v kontaktu se školami a s pedagogy žáků. Ti se tak dozvěděli, že se žák doučuje a svůj špatný prospěch řeší. „Zajímalo nás, jak si v daném předmětu stojí v očích pedagoga a na co se máme při doučování soustředit, aby zvládli minimální požadavky v daném předmětu a prošli do dalšího ročníku,“ vysvětluje Vojtěch Frýdl a připomíná také důležitost spolupráce s rodiči. „Pokud žák cítil podporu ze strany rodiny, byla to pro něj skvělá motivace a často ho mile překvapilo, když rodiče projevili zájem o lepší prospěch.“

Koordinátor projektu byl například v kontaktu s OSPOD, získával od žáků a vyučujících průběžně zpětnou vazbu, vedl docházky, sledoval tvorbu metodiky k doučování a v neposlední řadě řešil nečekané obtíže, jako byly pozdní omluvy nebo nenošení pomůcek.

Všichni žáci, kteří byli do projektu Doučování NZDM CROSS 2023 zapojeni, byli klienty NZDM CROSS, pěti z nich bylo doučování navíc doporučeno z OSPOD. Celkem se projektu účastnilo dvacet žáků. Pět z nich přes veškerou snahu pracovníků a zákonných zástupců doučování ukončilo předčasně.

Projekt Doučování v NZDM Cross bylo realizován za finanční spoluúčasti z fondu Evropské unie – Next Generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MŠMT.

Scroll to Top